Guvernul României
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU
facebook
youtube

Dictionar

Toate   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   X   Y   Z   W  
Termen Limba Romana Termen Limba Engleza Descriere
cadastru minier mining cadastre
cadastrul apelor water cadastre Activitatea privind inventarierea, clasificarea, evidenta si sinteza datelor referitoare la reteaua hidrografica, resursele de apa, lucrarile de gospodarire a apelor, inclusiv documentatiile tehnice reprezentate pe planse.
calcinare calcination
environment quality
camera de sedimentare a poluantilor pollutant settling chamber Parte a unei instalatii de epurare a aerului prin care trece un jet de gaze rezultate dintr-un proces industrial si unde se depun pulberile, ca urmare a micsorarii vitezei de deplasare a fazei gazoase.
canal channel
canal navigabil navigable channel
canalizare server system
cap cape
capacitate de autoepurare self-purification capacity
capacitate de mediu environmental capacity
capacitate nominala nominal capacity/power rating
water saturation capacity
capital natural natural capital
captare de apa water catching
captarea gazelor poluante the capture of polluting gases
carbon organic dizolvat dissolved organic carbon Partea de carbon organic din apa care nu poate fi eliminata printr-un procedeu de filtrare specific.
carbon organic total total anorganic carbon
carbon total total carbon Suma carbonului organic total si a carbonului anorganic total din apa.
carbune bituminos bituminous coal
carcinogen carcinogen
catastrofa ecologica ecocatastrophe
CE Comisia Europei
cea mai buna optiune profesionala the best authorized option/decision
ceata fog
ceata de advectie advection fog
ceata de oras town fog
ceata de radiatie radiation fog
CEE
celula atmosferica atmospheric cell
 Pagina 1 / 4Urmatoarea
Top