Guvernul României
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU
facebook
youtube

Dictionar

Toate   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   X   Y   Z   W  
Termen Limba Romana Termen Limba Engleza Descriere
EARN European Academic and Research Network
echilibru ecologic ecological balance Ansamblul starilor si corelatiilor dintre elementele componente ale unui sistem ecologic, care asigura mentinerea structurii, functionarea si dinamica sa.
echilibru geomorfic geomorphological balance Stadiu de maturitate avansata a reliefului, caracterizat prin modificari lente ale profilului talvegurilor si versantilor.
echilibrul radiativ radiation balance
echinoctiu equinox
ecluza lock
eco eco
ecobilant ecobalance Procedura de obtinere a informatiilor asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative acumulate, anterioare si anticipate, care fac parte din actiunea de evaluare a impactului asupra mediului.
ecodezvoltare ecodevelopment
ecofaza ecophase Stadiul dezvoltarii unei specii adaptate unei nise ecologice speciale.
ecofiziologie ecophysiology
ecograma echo-diagram Diagrama care exprima incidenta factorilor abiotici asupra unei populatii.
ecologie ecology
ecomorfoza ecomorphosis Modificare morfologica sau anatomica, datorita influentei conditiilor ecologice.
economia de energie energy saving
economia protectiei mediului enviromental protection economy
ecosfera ecosphere
ecosistem ecosystem Unitate ecologica ce cuprinde biocenoza si biotopul.
ecosistem acvatic aquatic ecosistem Ecosistem ale carui biocenoze sunt legate de mediul acvatic.
ecosistem aluvionar alluvial ecosystem
ecosistem antropogen antropogenic ecosystem
ecosistem autotrof autotrophic ecosystem
ecosistem fragil fragile ecosystem Comunitate de plante si animale care sunt vulnerabile ca urmare a capacitatii reduse de regenerare si a daunelor cauzate de activitatea umana.
ecosistem heterotrof heterotrophic ecosystem
ecosistem matur mature ecosistem
ecosistem natural natural ecosystem
young ecosytem
ecosistem uman human ecosystem
ecotip ecotype
ecoton ecoton
 Pagina 1 / 4Urmatoarea
Top