-> Garda Nationala de mediu 
Guvernul României
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU
facebook
youtube

Conferinta privind remedierea apelor si a solului, ce va avea loc in perioada 15-16 noiembrie 2022, in Bucuresti, la Muzeul National de Geologie

Institutul Geologic al României participă la proiect sub egida Gărzii Naționale de Mediu

Numărul proiectului: 4/2022, Perioada 2022-2024

Finanțat de: Comisia Europeană

Pagina web: https://www.impel.eu/en/projects/water-and-land-remediation

Descriere

De-a lungul anilor am devenit tot mai conștienți de amenințarea reprezentată de managementul defectuos al solului, precum şi de degradarea calitativă și cantitativă a resurselor de apă. Această situație depinde în mare măsură de implementarea deficitară a legislației de mediu a Uniunii Europene din cauza: i) unui număr prea mare de structuri administrative diferite care funcționează într-un singur domeniu tematic; ii) necesității de a opera într-o linie strategică definită, stabilită prin directive-cadru; iii) datelor şi informațiilor insuficiente; iv) lipsei acțiunilor de diseminare şi sprijin tehnic.

Gestionarea siturilor contaminate este un proces care are o dinamică diferită în fiecare stat membru, acest lucru datorându-se parțial diferențelor de legislație care prezintă definiții diferite, de exemplu: „situri potențial contaminate”, „situri contaminate”, „situri remediate”. Din acest motiv, Comisia Europeană-JRC împreună cu rețeaua EEA-EIONET au lansat o inițiativă pentru a găsi definiții şi categorii de situri comune. În 2018 a fost efectuat un sondaj în statele membre care a dus la definirea a 6 categorii de situri. În acest moment este important a se stabili criteriile pentru alegerea practicii de management/ tehnologiei de remediere adecvate pentru fiecare dintre aceste categorii.


Obiective

Proiectul îşi propune:


Rezultate

Proiectul vizează elaborarea unor rapoarte de îndrumare tehnică pentru 8 tehnologii de remediere a siturilor contaminate (traduse în limbile naționale), precum şi un raport final în care vor fi prezentate progresele făcute de țările partenere proiectului.

Raport 1: Oxidarea chimică in-situ (ISCO)

Raport 2: Extracția vaporilor din sol


Eveniment organizat de Institutul Geologic al României: Water and Land Remediation Conference, 15-16 noiembrie 2022


Top