-> Garda Nationala de mediu 
Guvernul României
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU
facebook
youtube

Proiectul EMERITUS PROTOCOL DE INFORMATII ȘI INVESTIGARE PRIVIND CRIMINALITATEA DE MEDIU, ÎN BAZA SURSELOR DE DATE MULTIPLE

Garda Naţionala de Mediu, participă la Proiectul EMERITUS, ce se va derula pe o perioadă de 36 de luni, din 1 Septembrie 2022 până în data de 30 Septembrie 2025, constând în elaborarea Protocolului de transmitere a informaţiilor şi a investigaţiilor privind infracţiunile de mediu, bazat pe mai multe surse de date.
Lansat oficial în 4 și 5 octombrie 2022, la Bruxelles, Proiectul EMERITUS (HORIZON-CL3-2021-FCT-01) este un proiect de inovație, al Uniunii Europene, ce își propune să pună bazele unei noi generaţii de instrumente tehnologice pentru realizarea și implementarea unui protocol de mediu eficient privind investigarea criminalității la nivel național și transfrontalier, facilitând colaborarea și crearea reţelelor de transmitere a informaţiilor în acest domeniu.
La scară europeană, pentru atingerea obiectivelor proiectului, EMERITUS va beneficia de un consorțiu condus de GMV Aerospace and Defence SA, compus din 21 de parteneri din 9 ţări (Austria, Belgia, Grecia, Italia, Moldova, Portugalia, România, Spania şi Marea Britanie), ce include administrații locale, poliție, centre tehnologice și de cercetare, cât și companii. Acțiunile se vor desfășura în orașele Malaga, Torino și Atena, precum și la granița dintre România și Moldova.
Proiectul reuneşte opt autorități ale poliției, poliţiei de frontieră şi protecţia mediului, din cinci țări (Grecia, Italia, Moldova, România şi Spania), patru experți în securitate, doi instructori specialiști și șase parteneri din domeniul tehnologiei informaţionale. Membrii comunității proiectului EMERITUS vor avea șansa de a împărtăși informaţii și cunoștințe ce vor sprijini activitățile proiectului, în special cu privire la:
•    Elaborarea unui protocol de investigație, de referință, pentru a ghida autorităţile privind armonizezarea și standardizarea abordărilor în derularea investigaţiilor;
•    Dezvoltarea și integrarea unei platforme de Geo-intelligence;
•    Instruirea și testarea operațională a soluțiilor integrate EMERITUS pentru 4 cazuri de utilizare definite: Detecția și predicția contaminării apei, Monitorizarea centrelor de depozitare a deșeurilor, Trafic transfrontalier ilegal de deșeuri şi Identificarea site-urilor ilegale de deșeuri;
•    Elaborarea recomandărilor de politici și a unei foi de parcurs pentru implementare.
EMERITUS este un proiect aprobat de Comisia Europeană pentru a combate infracțiunile privind mediul, pentru care sancţiunile legislative nu sunt prea aspre și care adesea sunt mai greu de depistat decât alte forme tradiționale de criminalitate organizată. Aceste infracțiuni sunt considerate foarte dăunătoare pentru societate în ansamblu, prezentând un risc ridicat pentru mediu, climă și sănătate.
Structura principală și informații privind proiect EMERITUS, le puteţi găsi pe site-ul official: https://emeritusproject.eu/
Sito: emeritusproject.eu
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/emerituseu/
Twitter: https://twitter.com/emeritus_EU
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCy8pVvKqA_5Egj28ll7R2RA
https://twitter.com/emeritus_EU/status/1633415305648037889?s=20

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7039184577059246080/

Top