Guvernul României
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU
facebook
youtube

Inspectii Instalatii IED

Proiectul intenţionează să ajute la atingerea unei mai bune puneri în aplicare a IED. Acesta se referă în principal la autorizare, la participarea publicului şi la creşterea eficienţei şi efectivităţii supravegherii şi inspecţiilor de mediu prin:
  • promovarea cooperării şi coordinării dintre diferitele organizaţii de supraveghere şi inspecţie pentru a optimiza şi raţionaliza utilizarea resurselor;
  • dezvoltarea unor exemple de bune practici în aplicarea concluziilor Celor Mai Bune Tehnici Disponibile (BAT), în activitatea de inspecţie şi în întocmirea raportului de referinţă privind contaminarea solului şi apei subterane;
  • aprecierea, evaluarea şi atenuarea celor mai serioase tipuri de neconformităţi cu prevederile IED;
  • optimizarea comunicării cu publicul şi diseminării active către public a rezultatelor activităţii de supraveghere şi de inspecţie;
  • dezvoltarea metodelor de reacţie după plângeri, incidente şi accidente grave;
  • crearea şi utilizarea listelor de verificare electronice pentru activitatea de supraveghere şi de inspecţie pentru ca aceasta să fie mai eficientă şi mai eficace şi pentru a fi mai uşor de măsurat şi evaluat.
Top