Guvernul României
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU
facebook
youtube

Titlul proiectului: Echipamente de monitorizare și control pentru Garda Națională de Mediu

Beneficiar: Garda Națională de Mediu

Localizarea proiectului: La nivelul sediului central al Gărzii Naționale de Mediu si la nivelul celor 43 de comisariate teritoriale ale Gărzii Naționale de Mediu (8 regiuni de dezvoltare).

Componenta: ”MANAGEMENTUL DEȘEURILOR”, Reforma R1. Îmbunătățirea guvernanței gestionării deșeurilor în vederea accelerării tranziției la economia circulară” Investiția I.3 ”Dezvoltarea capacităților instituționale de monitorizare publică și control pentru gestionarea deșeurilor și prevenirea poluării” Subinvestiția I.3.a ”Echipamente de monitorizare și control pentru Garda Națională de Mediu”

Obiectivele proiectului
Prin achiziția propusă comisarii Gărzii Naționale de Mediu vor reuși să mărească gradul de trasabilitate a deșeurilor, să asigure o vizibilitate sporită în traseul real al transporturilor de deșeuri și, implicit, reducerea cantităților de deșeuri transportate ilicit și/sau abandonate în natură, reducându-se astfel în mod direct impactul negativ al deșeurilor asupra mediului și sănătății populației. Investiția presupune achiziția principalelor tipuri de echipamente, după cum urmează:

Beneficiari ai proiectului
Benficiarii direcți ai investiției aprobate prin Planul Național de Redresare și Reziliență sunt Garda Națională de Mediu, autoritățile locale, iar beneficiarii unui mediu sănătos sunt toți cetățenii.

Rezultate anticipate


Durata de implementare a proiectului

Termenul final de implementare a Subinvestiției I.3.a ”Echipamente de monitorizare și control pentru Garda Națională de Mediu”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 2020 – 2026, Pilonul I ”Tranziția Verde”, Componenta ”MANAGEMENTUL DEȘEURILOR”, Reforma R1. Consolidarea guvernanței gestionării deșeurilor în vederea accelerării tranziției la economia circulară” I.3 ”Dezvoltarea capacității tehnice a autorităților prin achiziția de echipamente de monitorizare, control și raportare” este Q4 2025, respectiv: - 30 Septembrie 2024 – pentru operaționalizarea echipamentelor achiziționate pentru Comisariatul General și cele 43 de comisariate teritoriale ale Gărzii Naționale de Mediu - 30 Septembrie 2025 - 400 de misiuni de control efectuate de comisariatele Gărzii Naționale de Mediu cu ajutorul echipamentelor digitale achiziționate

Valoarea totală a proiectului: 64.740.000,00 fără TVA.
Top